Press accreditation
Presseakkreditering
Hamar, January 25 - 27, 2008

First name/fornavn  

Surname/etternavn  

Date of birth/fødselsdato   (yyyy-mm-dd)

Sex/Kjønn Male/mann  Female/kvinne

AIPS#  

Profession/yrke Journalist
Photographer/fotograf
Radio/TV

Organization/organisasjon

Address/adresse

Telephone/telefon

E-mail/e-post

In the press centre I will use/
i pressesenteret vil jeg benytte My own cellular phone/mobiltelefon
WLAN
 

Arrival date/ankomstdato (yyyy-mm-dd)

Departure date/avreisedato (yyyy-mm-dd)

Room/rom Single room  Double room

Hotel Victoria   Please return completed no later than December 30th, 2007! / Siste frist 30. desember 2007! Press contact/pressekontakt: Ole Peder Kjeldstadli, e-mail