Bøkkoløpet 2012-2013:
Gjør klar til årets begivenhet!


 
 
 
 
Gjør klar til årets store rekrutteringsdugnad! Invitér alle ikke-aktive til et skøyteløp på klubbens bane. Et lavterskeltilbud der alle er velkommen. Alle typer skøyter. Alle aldre. Sørg for at din klubb planlegger et BØKKOLØP denne vinteren - få det inn på terminlista!

Håvard synes det å låne bort navnet sitt til dette bare er positiv og svarte sporentreks ja med en gang vi spurte om vi kunne låne navnet hans.
- Dette er bare hyggelig, og jeg håper det blir riktig mange deltagere rundt om i landet, sier Håvard.

Dette skal klubbene gjøre:
BØKKOLØPET er et lavterskel rekrutteringsløp for alle typer skøyter og aldre. Ideen er at klubbene selv tilrettelegger et arrangement som passer sin klubb.
- Klubben velger selv distanser og gjennomføring.
- Klubben velger helt selv når det skal arrangeres. Et Bøkkoløp kan godt være et skoleløp midt på dagen, eller et kveldsarrangement midt i uka.
- Klubben velger selv distanser, men alle bør få gå minimum en distanse.
- Startkontingent,  eller ikke bestemmes av klubben. En evt startkontingent bør være i tilfelle lav.  

Et Bøkkoløp kan arrangeres på alle typer isflater. Små og store. Det viktigste er at det foregår på skøyter.  

Diplomer og buttons med BØKKOLØPET kan bestilles på www.idrettsbutikken.no  

Tips:
- Gi beskjed til lokalpresse og radio.
- lag plakater ( eller bare skriv på A3 ark) og heng opp egnede steder.
- Husk å få navn og kontaktdata på deltagere, så kan de følges opp.  

Husk:
- Meld inn dato på arrangement ti Arild Gjerde i NSF, så legges løpet inn i terminlista.  Vi trenger kun dato ( ikke distanser etc etc)
- Når arrangementet er gjennomført, meld inn på e-post hvor mange det ble.

Premier til de flinkeste klubbene fra Norway Supporterteam
1. premie - den klubben som har flest deltagere på ett arrangement kr 7500,-
2. premie - den klubben som arrangerer flest Bøkkoløp i vinter kr 2500,-  
(ved likt antall på flere blir det loddtrekning).                      

Vi skal holde dere orientert via nettsidene våre.

Lykke til!


SKØYTEFORBUNDETS GENERALSPONSOR: