NSFs styre, komiteer og utvalg
2011-2013


 Styre                                                                                                                       

President  Vibecke Sørensen 412 17070 EPOST
Visepresident  Erland Kroken  909 93665 EPOST 
TH  Marcel Lesche Vanberg  909 11055 EPOST  
Vara TH Erik Julsrud 926 89317 EPOST
TK  Lise Røsto Jensen  918 46471 EPOST
Vara TK  Jeanette Skarstein  926 19731 EPOST
Bredde  Kolfinna Magnusdottir 951 35815 EPOST
Vara Bredde  Mona Norhaug Faleide  416 22703 EPOST
Styremedlem  Steinar Fagerheim  915 35815 EPOST
Styremedlem  Per Annar Lilleng  922 02743 EPOST
Vara styremedlem  Lars Kvaalen  924 25371 EPOST
 Kontrollkomité                                                                       
Leder  Erik Ekornhol  916 44177 EPOST
Medlem  Hans Petter Carlsen  913 93834 EPOST
Varamedlem  Bente Larsen     
 Lovkomité
Leder  Knut Arthur Olsen 982 31637 EPOST
Medlem  Bjørg Røsto Jensen 934 55159 EPOST
Medlem  Tove Marit Berg   EPOST
Varamedlem  Roar Eriksen    EPOST
 Appellutvalg
Leder  Hroar Elvenes  941 38608 EPOST
Medlem  Knut Johannesen 474 00835 EPOST
Medlem  Vivi Ann Østby Eng 906 62734  
Varamedlem  Bjørn Hennum 908 55619  
Varamedlem  Odd Olsen 97066409 EPOST
 Domsutvalg 
Leder  Arnstein Gjengedal     
Medlem  Nils Dagfinn Lier 942 17834  
Medlem  Line Kaldestad  416 35215  
Varamedlem Oddbjørn Ervik  951 06497 EPOST
 Valgkomité
Medlem  Arne Nestegård  414 19215 EPOST
Medlem  Olaf Schaug-Pettersen   EPOST
Medlem  Julie Vister Nordbø  905 95081 EPOST
Medlem  Kari-Anne Olsen  993 29275  EPOST
Medlem  Roald Farestveit 480 99494 EPOST
Varamedlem  Arne Borgersen    EPOST
 Teknisk komite kunstløp
Leder  Lise Røsto Jensen  918 46471 EPOST
Vara Jeanette Skarstein  926 19731 EPOST

 Teknisk komite hurtigløp

Leder  Marcel Lesche Vanberg  909 11055 EPOST
Vara  Erik Julsrud 926 89317 EPOST
Medlem  Trond Eng 951 89481 EPOST
Medlem Erik Øsmundset 901 54790 EPOST
Medlem  Bjørn Pettersen 909 44409 EPOST
Medlem  Morten Køpke 908 39100 EPOST
Medlem  Magne Teigen 996 26159 EPOST
adm. representant Arild Gjerde 995 60059 EPOST
 Dommerutvalg kunstløp
Leder  Jeanette Skarstein    EPOST
Medlem  Marianne Aarnes   EPOST
Medlem  Hege Røsto Jensen   EPOST
 Dommerutvalg hurtigløp
Leder Erik Øsmundset 901 54790 EPOST
Medlem  Bjørn Pettersen 909 44409 EPOST
Medlem  Morten Køpke 908 39100 EPOST
 Statistikkgruppe
Leder Magne Teigen 996 26159 EPOST
Medlem Trond Eng 698 83228 EPOST
Medlem Arild Gjerde 995 60059 EPOST
Medlem Stein Opdahl 926 59778 EPOST
Medlem Thorleiv Teigen 327 00281 EPOST
Medlem Georg Wiig 958 12155 EPOST
 Gruppe for automatisk tidtaking
Leder Per Ødegaard 918 27615 EPOST
Medlem Magnar Kjexrud    
Medlem Knut Juvdal    
Medlem Roald Sylta    
Medlem Tor-Kristian Steffenakk    
 Veteranskøyteløp
Ressursperson Sven Åge Svensson   EPOST
 Kortbaneløp
Ressursperson Morten Staubo 454 16300 EPOST
 Rulleskøyter
Ressursperson Morten Henriksen 982 22180 EPOST
 Langløp
Ressurperson Espen Riktor   EPOST
 Ispigging
Ressursperson Sara Hemmer   EPOST
 Bredde/barn/rekruttering
Leder, breddeansvarlig kunstløp Kolfinna Magnusdottir 951 35815 EPOST
Breddeansvarlig hurtigløp Mona Norhaug Faleide 416 22703 EPOST
Breddeansvarlig andre grener Steinar Fagerheim 915 46370 EPOST
Breddeutvalg hurtigløp Janniken Høybakk 976 92326 EPOST
Breddeutvalg hurtigløp Camilla Farestveit 452 76048 EPOST
Breddeutvalg hurtigløp Kyrre Vatn   EPOST
Breddeutvalg hurtigløp Kristin Haugli 913 83811  
Breddeutvalg hurtigløp Tor Olsen 907 35641 EPOST
Breddeutvalg kunstløp Anna Pouchkova   EPOST
Breddeutvalg kunstløp Christina Namtvedt   EPOST
Breddeutvalg kunstløp Christina Ahlkvist   EPOST
Adm. representant Lasse Sætre 905 37725 EPOST
 Anlegg
Leder Erland Kroken 909 93665 EPOST
Medlem Bjørn Thømt 913 23467 EPOST
Medlem Frode Bøhm 901 39641 EPOST
Medlem Leif-Harry Hansen 908 81041 EPOST
Medlem Ådne Røkkum 926 62565 EPOST
Medlem Ådne Søndrål 922 56555 EPOST
Medlem Pieter Paul Furnée 466 60864 EPOST
adm. representant Nils Einar Aas 950 65140 EPOST
 Toppidrett hurtigløp
Leder Hans Dankertsen 91879209 EPOST
Medlem Ståle Njåtun 90545452 EPOST
Medlem Arild Nebb Ervik 92686297 EPOST
Medlem Arne Skuterud 48298199 EPOST
 Toppidrett kunstløp
Leder Ruth Charlotte Wessel Ludena 992 46643 EPOST
Medlem Bjørg Røsto Jensen 934 55159 EPOST
Medlem Kari-Anne Olsen 993 29275 EPOST
Medlem Line Kaldestad 416 35215 EPOST
 Arrangementskomite for internasjonale mesterskap hurtiløp
Leder Bjørn Ruud 918 38242 EPOST
adm. representant Arild Gjerde 995 60059 EPOST
adm. representant Nils Einar Aas 950 65140 EPOST
 Fondsstyret
Leder Lars Kvaalen 924 25371 EPOST
 

SKØYTEFORBUNDETS GENERALSPONSOR: